AKCE

Proč pořádám setkání, semináře, workshopy nebo kurzy?

Hlavním důvodem je inspirovat a motivovat lidi k práci na sobě, k seberozvoji, k rozšiřování vědomí, k uvědomování si vzájemné propojenosti.

Podnítit je ke spolupráci, otevřenosti srdcí, k vyzařování lásky, empatie a soucitu a vzájemného porozumění, k péči o sebe i o své blízké dotekem, slovem, pohlazením.

Též je povzbudit k nalezení láskyplné vnitřní síly a moci, prostřednictvím které se mohou stát skutečnými tvůrci svého života, svého vesmíru.

Tento zmíněný vnitřní potenciál má v sobě každý, jen jej objevit, aktivovat a začít používat v běžném životě.

Nebát se vystoupit z davu a dát vědět o vlastní originální cestě, která svět obohatí a potěší.

Ať se každá bytost stane darem, který přispěje k harmonii a lásce.

Na první pohled se může zdát, že jeden člověk nic nezmění, ale pokud změníme úhel pohledu a dokážeme nahlédnout globálněji, můžeme vidět, že každý jeden je stejně důležitý, neboť je součástí jednoho propojeného živoucího organizmu, který jako celek tvoříme.

Nejprve je důležité začít u sebe, zjistit, kam jsme v životě došli, kde se právě teď nacházíme, jaký je náš cíl. Po tomto uvědomění naše životní cesta nabere jasný směr a jsme připraveni změnit svět.

To je cílem všech mých akcí.